Samtal om kvinnofrid den 8 mars

Hej
Vi vill bjuda in till en bred politisk diskussion omkring behovet av kvinnofrid i Örebro kommun, situationen för våldsutsatta kvinnor och stödet till Föreningen Kvinnohuset i Örebro.
För att uppmärksamma Internationella kvinnodagen 8:e mars tänkte vi ordna en manifestation mot mäns våld mot kvinnor och för att uppmärksamma och stöjda kvinnohuset i Örebro på något av torgen i centrum, c:a kl. 16-17.
För den partipolitska diskussionen har jag bokat Hjalmar Bergmansalen på Stadsbiblioteket kl.17-18. Vi har också bjudit in ordföranden för Föreningen Kvinnohuset i Örebro, Gun Hedlund och vi tänkte ha ett öppet möte så att vi kan få en dialogmed medborgare  ang. mäns våld mot kvinnor i Örebro.
Efter diskussionen ska Vänsterpartiet ha ett öppet möte med vår riksdagledamot Camilla Sköld Jansson,, om behovet av feministisk politik inom alla politikområden 18-19.
Sen är kvällen tänkt att avslutas med en 8:emars fest, kl. 19-, dit ni förstås också är hjärtligt välkomna!
Mvh
Marie Wirde
politisk sekreterare för Vänsterpartiet
Rådhuset
Örebro kommun
Box 30 000
701 35 Örebro
019-21 11 08
0705-88 88 24
[email protected]

18 Februari nästa träff

Den 18 Februari träffas vi för ännu ett möte med Örebros manliga nätverk för kvinnofrid. Precis som tidigare är det på Royal Arms klockan 17.00.

Från Anders J. 2006-02-05

Så har vi då haft ännu en träff i Örebros manliga nätverk för Kvinnofrid.

Den här gången hade två av oss påtagit sig uppdraget att inleda och att reflektera om varför just de tagit steget till att aktivt, i ett nätverk som vårt, engagera sig för att motverka mäns våld, och att aktivt verka för kvinnoofrid. Deras inlägg gav en bra start för en spännande dialog mellan de 12 män som var med denna gång. (Åldersfördelningen i nätverkets träff den här lördagen var mellan 24 - 65 år). En dialog som rörde sig från det rent personliga till de strukturer vi alla befinner oss i: Könssamhällets, genussamhällets, eller kanske vi ska säga manssamhällets, så många hinder för en fri uppväxt och utveckling för alla människor. Följande meningar speglar en del av vårt samtal:

Är makten mer värd än goda relationer?
Makt försämrar relationer mellan människor.
Jag är trött på att associeras med "idioter". Alla män misshandlar inte kvinnor, men på grund av att några (allt för många) gör det kan inte en kvinna veta om jag är en av dem.
Samhällets orättvisor mellan kvinnor och män gör att jag vill engagera mig.
Demokrati - Rättvisa – Jämställdhet - solidaritet är begrepp som hör samman
Vi män är bra på att formulera bortförklaringar för makt.

Det har definitivt hänt något positivt de senaste åren som gör att män (fler och fler) vill vara med i samtal som de vi har här, när vi i nätverket samlas.

Vi hade också ett förslag från en av männen om att organisera ett utåtriktat cafésamtal om det så egendomligt absurda i att Tyskland, som ska vara värd för fotbolls-VM, nu står i startgroparna för att bygga upp en kraftig bordellverksamhet. Detta för att de räknar med att behovet av att prostituera kvinnor (ja, visst är det väl så att efterfrågan styr, eller?) ökar när så mycket män ska samlas. Vi i nätverket tycker naturligtvis det är viktigt att vara med att skapa opinion mot detta.

Vid förra träffen hade några av männen åtagit sig att förhöra sig om hur vi skulle kunna stödja Kvinnohuset i deras arbete med att utöka sitt kök. Nu har vi fått klart för oss att Örebro kommun tänker ställa upp med detta stöd. Vi går nu vidare för att se på vilka andra sätt vi rent konkret kan stödja Kvinnohuset.

Emellertid kan vi samtidigt konstatera att Örebro kommun har valt att inte ge Kvinnohuset de pengar som faktiskt behövs. Vi är förstås väl medvetna om kommunens ekonomiska situation, men vi kan dock inte underlåta att fundera över varför i hela fridens (!) namn man (!) menar att Örebro kommun måste finansiera sin egen verksamhet med hjälp av projekt. Vi som samlas i nätverket blir faktiskt en aning fundersamma. Ty visst måste det väl vara så att Örebro kommun
1. Torde arbeta aktivt i sin s a s ordinarie verksamhet för att förebygga, förhindra och hjälpa kvinnor (och för den delen män) som har hamnat i våldets värld, samt
2. Torde, med alla medel hjälpa de kvinnor som redan hamnat i just denna våldets värld?