Träff med nätverket den 21 januari

Så har vi då haft ännu en träff i Örebros manliga nätverk för Kvinnofrid.

 

Den här gången hade två av männen påtagit sig uppdraget att inleda med en varsin stund med reflektion varför de själva tagit steget till att aktivt, i ett nätverk som vårt, engagera sig för att motverka mäns våld. Respektive inlägg gav en bra start för en spännande dialog mellan de 12 män som var med denna gång. (Åldersfördelningen i nätverkets träff den här lördagen var mellan 24 – 65 år). En dialog som rörde sig från det rent personliga till de strukturer vi alla befinner oss i. Könssamhällets, eller kanske vi ska säga manssamhällets, hinder för en fri uppväxt. Följande små meningar är referat från samtalet:

 

  • Är makten mer värd än goda relationer?
  • Makt försämrar relationer mellan människor.
  • Jag är trött på att associeras med ”idioter”. Alla män misshandlar inte kvinnor, men på grund av att några (allt för många) gör det kan inte en kvinna veta om jag är en av dem.
  • Samhällets orättvisor mellan kvinnor och män gör att jag vill engagera mig.
  • Demokrati – Rättvisa - Jämställdhet är begrepp som hör samman
  • Vi män är bra på att formulera bortförklaringar för makt.
  • Det har hänt något positivt de senaste åren som gör att män vill vara med i samtal som de vi har här, när vi i nätverket samlas.
 

Vi hade också ett förslag från en av männen om att göra något utåtriktat cafésamtal om det absurda i att Tyskland, som ska vara värd för fotbolls-VM, nu står i startgroparna för att bygga upp en kraftig bordellverksamhet. Detta för att de räknar med att behovet av att prostituera kvinnor ökar när så mycket män ska samlas. Vi in nätverket tycker naturligtvis det är viktigt att vara med att skapa opinion mott detta. Vi återkommer när det är dags för det offentliga samtalet om detta.

 

Vid förra träffen hade några av männen åtagit sig att förhöra sig om hur vi skulle kunna stödja Kvinnohuset i deras arbete med att utöka sitt kök. Nu har vi fått klart för oss att Örebro kommun tänker ställa upp med detta stöd. Vi går nu vidare för att se på vilket annat sätt vi rent konkret kan stödja Kvinnohuset.

 


 

Dessutom vill vi att någon från nätverket i Örebro ska vara med på Manliga nätverkets centrala årsmöte. Vi funderar till nästa gång om vem som ska bli vår representant och vi uppmanar också män här i Örebro att betala för medlemskap i centralorganisationen. Se länk här till höger.


Nästa gång vi träffas på Royal blir den 18 februari.
 

// Tomas


Tankar från Tomas

Dramatisk ökning av anmälda våldtäkter… står det med fet rubrik i Nerikes Allehanda den 12 januari.


Därefter står det detta inte enbart kan förklaras med den nya sexualbrottslagen och den ökade benägenheten att anmäla. Nej, det faktiska våldet mot kvinnor har ökat under 2005. I vårt län handlar det om en ökning från 75 anmälda våldtäkter, inklusive våldtäktsförsökt, till 103. Det är en rejäl höjning. Lotta Nilsson, som arbetar som utredare på BRÅ, säger enligt NA att hon tror att det till viss del har att göra med att ”nöjeslivet expanderar och att alkoholkonsumtionen ökar, och att det har ett visst samband med vissa våldtäkter.” Därefter kommer det som jag så ofta påpekar och som nu också BRÅ stryker under att; ”Studier som BRÅ har gjort kring våldtäkter visar att den största särkategorin är den där offret och gärningsmannen har – eller har haft – en relation.


Vår egen Folkpartist Johan Perhrson får i artikeln uttala sig till TT och återigen tar han upp sitt favorittema. Han lyfter fram hur viktigt det är med en åtgärdsplan mot sexualbrott. (Det är så synd att han i alla sina uttalande gör utfall mot regeringen för att plocka valpoäng tycker jag.) Jag vet att Johan mycket väl vet att det är ett brett arbete bland män som måste till, ett arbete som vi i Örebros manliga nätverk också är en del av. Johan Pehrson ser att det är ”både förebyggande och bekämpande” arbete som måste till, så jag vill uppmana Johan Pehrson till samarbete med socialdemokrater och manliga nätverk för att fortsätta arbetet med att kräva ansvar av män. Det är män i vårt land som måste fundera lite till på om det inte finns ett samband mellan det som vi brukar kalla för den traditionella mansrollen och mäns våld mot kvinnor.


Pehrson kan också hjälpa till med att få in mer utbildning för domare och nämndemän, i genuskunskap och de strukturella orsakerna till mäns våld mot kvinnor. Jag vet att han har den kraften.


Just nu är Johan Pehrson föräldraledig så jag tycker inte vi ska kräva att han ska ta sig till vårt nätverk just den här månaden. Men om vi kan få ner honom någon gång framöver tror jag vi kan få en bra dialog om vad politiken kan göra för att motverka mäns våld mot kvinnor. En annan gång kanske vi kan få hit Thomas Bodström, vem vet?


Med andra ord så vill jag med det här inlägget visa att jag stödjer Johan Pehrson och att jag hoppas han kontaktar mig om han vill möta vårt nätverk. För hos oss kan han få ännu mer stöd i sitt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor.


Tomas Wetterberg


P.S. Titta lite längre ner så ser ni när nästa träff går av stapeln D.S.


Ny träff den 21 januari

Så har då det nya året börjat och Örebros nätverk av män för kvinnofrid fortsätter naturligtvis sina träffar.
Den 21 januari klockan 17.00 på Royal Arms Stortorget 14.

En ny variant för att få igång dialogen kommer att prövas den här gången. Två av oss som var med förra gången kommer den här gången att inleda med att berätta lite om varför de valt att engagera sig i ett nätverk som detta. Det kommer att sätta fart på den goda dialog som vi har som ett av våra två pelar för verksamheten.

Den andra pelaren för vårt arbete är det rent praktiska. Förra gången funderade vi över hur vi på bästa sätt ska kunna hjälpa Kvinnnohuset för att de ska kunna bygga om sitt kök. Några funderingar kom fram och denna gång ska vi se om de bär.

Välkommen till Royal den 21 januari klockan 17.00

Tomas W.