Nyhetsbrev september

Hej ni män som bryr er om kvinnofriden i Örebro län


I lördags träffades vi på Harrys igen. Vi som var där bestämde då att vi ska bli lite bättre på att kommunicera med er som inte har möjlighet att vara med på våra träffar varje gång. Detta kommer vi att göra med någon någon form av nyhetsbrev som sänds ut efter varje träff. Självklart kommer vi också att påminna om när nästa träff är på gång.
Är du inte med på vår lista så kan du anmäla dig till mejladressen nedan.


I lördags var vi fem män som träffades, och ett par som faktiskt var med på telefon en liten stund. Vi började med att prata om det spännande projekt som fr a Arne den äldre arbetar med tillsammans med SFI (Språk och framtid för invandrare) i Örebro. Nätverket kommer under hösten att fortsätta dessa "mansgrupper" med att några från oss resonerar om män, jämställdhet och maskulinitet tillsammans med nya svenskar. Vi funderar på att återkomma med någon form av utbildning för ledarna, som mycket väl skulle kunna vara en studiecirkel för alla som vill resonera mer om just dessa frågor. Här kan ju både dem som vill vara med på mansgrupperna och de som bara vill lära sig mer vara med. Hör av dig på mejladressen nedan om du vill vara med.


Sedan hade vi en dialog om vi skulle bli en "riktig" förening eller inte. Vi som var med denna gång kom fram till att vi i nuläget inte ska bilda en förening. Det vore däremot mycket bra om alla vi som är med i nätverket betalar medlemskap i Föreningen man och jämställdhet. Vi är redan en lokalgrupp av denna förening och med fler medlemmar kan vi kanske nyttja den juridiska personen när vi ska söka medel för eventuella framtida projekt.


Vi hade också en dialog om det är den bästa tänkbara mötesplats vi just nu har, och tid för mötet. Harrys som är en pub kanske skrämmer fler än dem som vill vara med. Och lördag kanske inte är den bästa dagen? Här skulle vi absolut vilja ha lite kommentarer från er alla. En tänkbar idé är ju att vi har flera mötestider och platser. Grejen med ett nätverk är ju att det är en löst sammansatt grupp av människor som gillar det goda samtalet om män, jämställdhet och maskulinitet. Män som vill arbeta för att öka kvinnofriden i vårt samhället och som vill motverka mäns våld.

Bästa hälsningar

// Tomas

[email protected]

Nu träff den 15 september

Hej män


Nästa träff med vårt nätverk är lördag 15/9 klockan 17.00 på Harrys !!!


Den här gången är det viktigare än någonsin att du kommer, eller om du inte kan att du hör av dig med förslag och tankar via e-post.


Vi har stor chans att få vara med i ett spännande arbete med Svenska För Invandrare under kommande termin. Vill vi, kan vi, törs vi? En fråga som ställdes av kvinnorörelsen på 70-talel och deras svar borde också bli vårt. Vi vill, vi kan vi törs !

  

Vi har nu chans att få bidrag till vår verksamhet genom Delegationen för jämställdhet. Men för att få det krävs det att vi bildar en förening? Vill vi, kan vi törs vi?

Kom ner och resonera med oss om det. Vi kanske kan använda just detta möte till konstituerande möte?


Rikstäckande Män för jämställdhet ska ha en stor kampanj vecka 47. De vill att vi ska vara med och jag vill att vi ska synas. Vill vi, kan vi törs vi?


Hur ska vi lägga upp de framtida träffarna? Vilka idéer har vi missat? Vad gör att just DU ska få mer lust att komma till våra träffar?

Uj Uj Uj så många frågor...men så KUL!

  

Med andra ord vi har mycket på G. Kom och var med och utveckla vårt viktiga nätverk!