3 maj nästa träff

Så närmar vi oss den första lördagen i månaden Maj. Återigen möts vi på Harrys och den här gången verkar det som att vi kommer att bilda lokalförening för den riksorganisation som kallas Män för jämställdhet. Det betyder inte att alla måste vara med i den föreningen. Nätverksträffarna fortsätter med sina goda samtal.
Men för att skapa seminarium och studicirkel är det bra att vi har en organisation i botten.

Vi ska också prata vidare om hur vi, rent praktiskt, kan vara ett stöd för Kvinnohuset i Örebro och Karlskoga.

Väl mött på Harrys den 3 maj klockan 17.00

Vill du veta mer om Män för jämställdhet finns en länk till höger. Du kan söka medlemskap den vägen.

Bästa hälsningar
Tomas
Kontaktperson i Örebro län

Nästa träff lördag den 5 april

Så är det då dags för att återigen träffas på Harrys för att föra det goda samtalet vidare. Den här gången kommer Tomas W. att berätta lite om det årsmöte som Män för jämställdhet just genomfört. Ett möte där Tomas blev invald i den nationella styrelsen.

Vi behöver också börja planera årets semnarium. Vad ska vi lära oss mer under året? Några utåtriktade aktiviteter kanske också kan vara bra att tänka igenom.

Dessutom är det Anders Jonsson som har tänkt lite extra på en inledning till det goda samtalet denna gång.

Mycket på G med andra ord.

Vi ses på Harrys den 5 april klockan 17.00