Tack för din kommentar på vår debattartikel, Nisse.

Jag vill börja med att förklara att ett nätverk inte är en organisation som ha en ordförande eller styrelse, så som traditionellt maskulina organisationer. Ett nätverk består av människor som möts lite då och då för att ventilera och agera om en för just det nätverket specifik fråga. Det finns lite olika nätverk bestående av män. Jag tror att ni alla tänker på nätverk för män, så som Rotary, Odd Fellow, bastuklubben et cetera. Det finns nätverk där för alla kön, både mixat och separatistiska. Vårt nätverk kallar vi för Män i Örebro för kvinnofrid. Vi har alltså det gemensamma intresset av att lära oss mer om hur vi som män ska agera för att motverka mäns våld mot kvinnor. Det innebär inte att vi ignorerar allt annat våld som män utför eller utsätts för. Det är bara det att vi när vi möts koncentrerar oss på frågan som vi tycker speglar så mycket av vår maskulinitets negativa sidor. Vi vill på olika sätt förändra detta.


Jag har alltså skrivit artikeln utifrån mina kunskaper och erfarenheter. Det är inte en artikel som alla 60 männen i vårt nätverk står bakom. Vad jag vet J


Det finns andra nätverk som tar sig an de frågor som du belyser och som vi inte förnekar. Mansjourerna gör ett mycket bättre arbete på det individuella planet med de män som utsätts för våld av kvinnor, än vad vi gör. Vi resonerar i vårt nätverk mer om strukturella frågor.


Att vi koncentrerar oss på mäns våld mot kvinnor är för att det är så oerhört mycket mer utbrett och systematiskt, än det våld som några män utsätts för av kvinnor. I SCB:s statistik kan vi se att när det gäller kvinnor som är misstänkta för misshandel mot män under 2005 handlar det om 508 stycken och när det gäller män som är misstänkta för misshandel mot kvinnor samma år, är siffran 4 500.  Könsfördelningen när det gäller sexualbrott är 990 män och 10 kvinnor. När det gäller våldtäkt är var det 190 män som blev lagförda och 10 kvinnor. Tyvärr framgår inte i den statistiken vilket kön som utsattes för brottet.


Men för att återgå till det vi i nätverket möts för att problematisera och det som jag var med och skrev i debattartikeln. Vi vill koncentrera oss på det kön som utför de flesta våldsbrotten och också på ett systematiskt sätt. Men vi är samtidigt mycket medvetna om att de traditionella könsmönster som existerar i vårt, och i troligen alla samhällen i dag, inte är bra för vår gemensamma tillvaro. Det genussystem vi lever i är inte bra för vare sig kvinnor eller män.


Nätverket har fått in en debattartikel i Aftonbladet...

I dagens aftonbladet har nätverket, tillsammans med bland annat mansforskaren Lars Jalmert, fått in ett svar på en tidigare artikel skriven av Per Ström.
Läs hela artikeln,
Samhällets könsstrukturer drabbar kvinnor och män

Ny träff och bilder från manifestationen

Nu är det väl dax igen. Tredje lördagen i månaden har vi tidigare haft som mötesdag, nu ändrar vi det till den första lördagen i månaden. Lite lättare att komma ihåg tror vi.

Vår manifestation i november på Stortorget blev väl så lyckad som man kunde förvänta sig.

Den vita halsduken som satt på både levande och före detta levande blev uppmärksammad av media och folk på gatan. Vi delade ut  vårt material och fick några mer eller mindre trevliga samtal med folk som tyckte till om vårt engagemang.

När vi ses den 2 februari vill vi prata om hur vi ska planera årets händelser. Kom och ge dina synpunkter på manifestationer, debattartiklar, praktiska arrangemang typ SFI och mansgrupper, eller annat du tycker vi ska göra. Kanske skapa ännu en dag i månaden som inte är lördag för möten eller studiecirkel.


Den 2 februari klockan 17.00 på Harrys.


Bilder från vår förra manifestation ser ni här....

image3image4