Apell som Tomas W. skulle hålla på torget den 25 november

Förenta nationerna har sedan år 2000 haft den 25 november som en internationell dag för att eliminera mäns våld mot kvinnor. Att en speciell dag är utsedd av FN är bland annat för att påvisa vikten av hur viktigt det är att berätta om mäns våld mot kvinnor. Dagen finns här för att påminna och förstärka vårt gemensamma arbete för att resten av året vara aktiva i att motverka mäns våld mot kvinnor.  FN har i flera dokument konstaterat att våld mot kvinnor är en konsekvens av historiska ojämställda maktrelationer mellan kvinnor och män, som bland annat manifesteras i att män har mer makt och mer inkomst än kvinnor och att den yttersta konsekvensen av denna orättvisa är det våld mot flickor och kvinnor som finns för att upprätthålla denna maktrelation. Flickor och Kvinnor tvingas med olika former av våld att underordna sig pojkar och män. En del kallar denna maktrelation för patriarkat eller manssamhälle, en del förklarar den med hjälp av en könsmakts- och/eller genusanalys. Vad vi än väljer att använda för ord så är det i alla fall någon form av system som gör att vissa män tar för givet att de har mer makt än andra och då i synnerhet att de har en självpåtagen större rättighet än flickor och kvinnor. Gentemot kvinnor tar många män för givet att de har en överordnad position i kraft av sin könstillhörighet. Om dessa män uppfattar att de fråntas denna förgivettagna rätt/makt reagerar en del med våld, med att på det sättet försöka ta tillbaka den makt de anser sig ska ha.  I så gott som alla våldssituationer kan man finna män som skall återupprätta sin, som de upplever, förlorade makt/rätt och som utövar våld för att åstadkomma detta. Några exempel: vi vet idag att majoriteten av alla utomhusvåldtäkter är planerade – d v s det är inte någon häftigt uppblossande, okontrollerbar aggression eller sexualitet som ligger bakom utan just ett sätt att visa sin förgivettagna makt.  I misshandelssituationer i det som brukar kallas för nära relationer är det inte ovanligt att han drar för gardiner och höjer volymen på stereon så att ingen annan skall märka vad som förekommer. Det är med andra ord överlagt och planerat. Anmälda misshandelsfall ligger i Sverige på mellan 15 000 och 20 000 per år. Dessutom räknar man med mörkertal som gör att det troligtvis är dryga 80 000 kvinnor som misshandlas varje år. C:a 20 kvinnor dör varje år till följd av misshandeln. Och hur mörkertalet ser ut här har vi ännu inte tordas diskturat. För inte kan de väl bara vara i de så kallade hederskulturerna som kvinnor kan tvingas till självmord.  När det gäller överfallsvåldtäkter så vet vi att dessa inte heller är något spontant som sker, snarare finns forskning som visar på att dessa män ofta är väldigt välplanerade och inte sälla bor i det område där offret utsätts. Hur skulle annars den våldtäktsman som begått flera brott i våra parker fortfarande kunna hålla sig gömd? Men det kan också vara så att andra män skyddar honom, för han har säkert berättat om sina ”bedrifter”. Men när vi pratar om mäns våld mot kvinnor måste vi också se att det inte endast handlar om de psykologiska eller det fysiska våldet som misshandel i nära relationer eller våldtäkter i en park kan utgöra. Mäns våld mot kvinnor är också de sexuella trakasserier som vi kan höra och se inom skolvärlden, när vi är på krogen och på våra arbetsplatser. Mäns våld mot kvinnor är också att ta sig rättigheten att sätta ett pris på sex och därmed prostituera kvinnor. Prostitution som är väldigt nära förknippat med slavhandel av kvinnor för sexuella ändamål.  Men det som kanske är mer diskutabelt och som vi ändå vill prata om är alla de dokusåpor, de reklamafficher och annat som finns runt omkring oss som på olika sätt gör flickor och kvinnor till någon slags vara på en marknad. Vad gör dessa bilder och de nedvärderande ord som finns om flickor och kvinnor. Vad gör det med unga män när det befinner sig i sammanhang där det som inte är att vara en riktigt duktig kille inom till exempel idrotten är att spela som en käring, eller att så mycket i pojkarnas värld går ut på att inte vara som en tjej. Vad ger det för signaler om vad en man ska vara när våldet hela tiden manifesteras som en konfliktlösare i männens värld. I så gott som allt våld i vårt samhälle är det män som är aktörer. 90 % av allt våld som utövas i världen utövas av män. Arbetat för att motverka våldet och orättvisa maktrelationer angår alla, kvinnor och män som vill kunna leva bättre tillsammans. Därför är det viktigt att också män engagerar sig i kampen för ett jämställt samhälle. I Örebro har några av oss valt att göra detta genom att skapa ett nätverk för män som vill öka kvinnofriden. Genom detta nätverk kan vi föra goda samtal om en förändrad maskulinitet, vi kan göra upprop och aktioner för att visa att vi är många män som tycker att våldet mot flickor och kvinnor måste upphöra. Ja, att också våld mellan män måste upphöra. Män för kvinnofrid finns med här i dag för att visa att vi också arbetar för ett eliminera mäns våld mot kvinnor. Vi gör det på många olika sätt och vi fortsätter att växa här i Örebro för kvinnorna, barnen och för männens skull.  Tomas Wetterberg
som tyvärr blev sjuk och inte kunde vara med på torget den 25 november

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback