Tankar från Tomas

Dramatisk ökning av anmälda våldtäkter… står det med fet rubrik i Nerikes Allehanda den 12 januari.


Därefter står det detta inte enbart kan förklaras med den nya sexualbrottslagen och den ökade benägenheten att anmäla. Nej, det faktiska våldet mot kvinnor har ökat under 2005. I vårt län handlar det om en ökning från 75 anmälda våldtäkter, inklusive våldtäktsförsökt, till 103. Det är en rejäl höjning. Lotta Nilsson, som arbetar som utredare på BRÅ, säger enligt NA att hon tror att det till viss del har att göra med att ”nöjeslivet expanderar och att alkoholkonsumtionen ökar, och att det har ett visst samband med vissa våldtäkter.” Därefter kommer det som jag så ofta påpekar och som nu också BRÅ stryker under att; ”Studier som BRÅ har gjort kring våldtäkter visar att den största särkategorin är den där offret och gärningsmannen har – eller har haft – en relation.


Vår egen Folkpartist Johan Perhrson får i artikeln uttala sig till TT och återigen tar han upp sitt favorittema. Han lyfter fram hur viktigt det är med en åtgärdsplan mot sexualbrott. (Det är så synd att han i alla sina uttalande gör utfall mot regeringen för att plocka valpoäng tycker jag.) Jag vet att Johan mycket väl vet att det är ett brett arbete bland män som måste till, ett arbete som vi i Örebros manliga nätverk också är en del av. Johan Pehrson ser att det är ”både förebyggande och bekämpande” arbete som måste till, så jag vill uppmana Johan Pehrson till samarbete med socialdemokrater och manliga nätverk för att fortsätta arbetet med att kräva ansvar av män. Det är män i vårt land som måste fundera lite till på om det inte finns ett samband mellan det som vi brukar kalla för den traditionella mansrollen och mäns våld mot kvinnor.


Pehrson kan också hjälpa till med att få in mer utbildning för domare och nämndemän, i genuskunskap och de strukturella orsakerna till mäns våld mot kvinnor. Jag vet att han har den kraften.


Just nu är Johan Pehrson föräldraledig så jag tycker inte vi ska kräva att han ska ta sig till vårt nätverk just den här månaden. Men om vi kan få ner honom någon gång framöver tror jag vi kan få en bra dialog om vad politiken kan göra för att motverka mäns våld mot kvinnor. En annan gång kanske vi kan få hit Thomas Bodström, vem vet?


Med andra ord så vill jag med det här inlägget visa att jag stödjer Johan Pehrson och att jag hoppas han kontaktar mig om han vill möta vårt nätverk. För hos oss kan han få ännu mer stöd i sitt arbete för att motverka mäns våld mot kvinnor.